EU krav för ISA ifrågasätts

EU-komissionen har publicerat ett utkast på tekniska krav som ställs på Intelligent Speed Assistance (ISA) som kommer vara en obligatorisk funktion i fordon producerade från och med år 2022. Nu har European Transport Safety Council (ETSC) i koalition med några andra organisationer uttryckt missnöje med dessa krav [1].

ISA är en funktion som hjälper förare hålla sig inom hastighetsbegränsningarna, och kraven som ställts är bl.a. att systemet ska varna när förare överstiger hastigheter. Enligt koalitionen möjliggör de föreslagna kraven för fordonstillverkarna att installera ISA-system som endast varnar förare när de bryter hastighetsgränsen, snarare än att hjälpa dem att hålla sig inom det tillåtna hastighetsspannet med hjälp av feedback via gaspedalen eller genom att begränsa motorns vridmoment. Detta är då långt under säkerhetsstandarden som diskuterades i samband med lagstiftningen.

Klagomålen berör också brister i kraven för identifiering av hastighetsbegränsningar och att systemen kan avaktiveras för enkelt.

Koalitionen uppmanar medlemsstaterna att kräva från kommissionen en högre säkerhetsstandard för ISA vid ett expertmöte som kommer att hållas om en vecka.

Här kan ni läsa brevet från koalitionen till EU medlemstater.

Egen kommentar

Som en av våra läsare kommenterat så kommer ett obligatoriskt ISA troligtvis att ”inteckna” en stor del av säkerhetspotentialen med automatiserade fordon. Frågan är bara hur stränga krav som ska ställas på systemet så att det gör så stor nytta som möjligt? Min känsla är att kommissionen i sin kravställning valt en nivå som de flesta fordonstillverkare kan lätt uppnå med existerande teknik. Men vi vet ju alla att regelverket behöver ibland vara utmanande för att stimulera snabbare utveckling.

Under det senaste åren har vikten av att följa hastighetsbegränsningar belysts av bl.a. Trafikverket som genom ett nationellt upprop valt en lite annorlunda metod: de uppmanar transportköparna att i sina upphandlingar ställa krav på hastighetsefterlevnaden.

Källa

[1] ETSC. Concerns raised over draft technical specifications for mandatory Intelligent Speed Assistance (ISA) systems. 2020-09-28 Länk