Förtydligande om SAE nivåer

Förra veckan skrev vi en artikel om utmaningar med automatiserad körning motsvarande SAE-nivå 3 som framförts av Amnon Shashua och Shai Shalev-Shwartz från Mobileye. I den framgår det att kontrollöverlämning mellan mänsklig förare och automatiserade körsystem kan ske även för SAE-nivå 5. En läsare reagerade på det, vilket fick oss att tro att det kan finnas fler med samma funderingar. Därav ett litet förtydligande.

Vi kan börja med att konstatera att SAE-skalan är och förblir en förenkling av något som är väldigt komplext, vilket gör att den blir ibland svår att begripa och tillämpa i verkligheten. För visst kan man tro att det är konstigt att ett fordon som är utrustat med SAE-nivå 5 och som klarar av alla förhållanden överlämnar kontrollen till en mänsklig förare? Enligt SAE-standarden kan det mycket väl vara möjligt. Så här står det i standarden där ADS står för Automated Driving System och DDT står för Dynamic Driving Task: 

At levels 4 and 5, the ADS must be capable of performing the DDT fallback and achieving a minimal risk condition. Level 4 and 5 ADS-equipped vehicles that are designed to also accommodate operation by a driver (whether conventional or remote) may allow a user to perform the DDT fallback if s/he chooses to do so. However, a level 4 or 5 ADS need not be designed to allow a user to perform DDT fallback and, indeed, may be designed to disallow it in order to reduce crash risk.

Utryckt på ett annat sätt: Nivå 5-fordon kan vara utrustade även med reglage så att föraren, om han/hon vill, kan ta över och köra manuellt – men det får inte vara tvingande och systemet kan vara designat för att ta över kontrollen så att det som systemet bestämmer går före förarens input.