Safety Pool Scenario Database

University of Warwick och Deepen AI har skapat en öppen databas kallad Safety Pool Scenario Database [1, 2]. Den innehåller över 100 000 syntetiskt genererade scenarier för testning och validering av automatiserad körning i olika trafikmiljöer och under olika förhållanden. 

Enligt skaparna själva är det världens största databas för dessa ändamål och som är öppen för allmänheten. Något annat som är unikt för Safety Pool är att den bygger på data som användarna själva bidragit med och som sedan använts för att generera snarlika syntetiska scenarier. 

Det här initiativet är ett systerinitiativ till World Economic Forum Safe Drive Initiative vars mål är att designa och leverera ett globalt policyramverk för säkerhetsutvärdering av automatiserade körsystem.

Egen kommentar

På tal om data så kan ni här se en något mindre databas med lidardata insamlat av KTH kallat Open KTH.

Källor

[1] Sousa, N., Testing Simulation. World’s largest public scenario database for testing and assuring safe Autonomous Vehicle deployment. 2021-04-04 Länk

[2] Tempelton, B., Forbes. Safety Pool Announces 100,000 Self-Driving Test Scenarios Ready For Download 2021-03-31 Länk