Förstärkt verklighet gör det möjligt att se igenom framförvarande fordon

New Scientist skriver om See-Through System – ett system som möjliggör för personbilsförare att se “genom” framförvarande fordon så som lastbilar och bussar [1].

Systemet har tagits fram av forskare vid University of Porto (Portugal) och är baserat på trådlös kommunikation mellan den egna personbilen och den framförvarande lastbilen/bussen.

Den framförvarande lastbilen/bussen är utrustad med en kamera som sitter bakom vindrutan och en sändare som överför kamerabilden till personbilen. Personbilen tar emot bilden och visar denna till sin förare via en genomsynlig LCD skärm inbyggd i vindrutan.  Bilden är fördröjd mad ca 200 millisekunder.

På så sätt kan personbilsföraren överblicka trafiken framför lastbilen/bussen, vilket är speciellt användbart vid omkörningar eftersom det blir lättare för föraren att se om det är några fordon i andra körfält. Systemet har utvärderats både i en körsimulator och i verklig trafik. Här kan man se hur See-Through System fungerar.

See-Through System har presenterats på International Symposium on Mixed and Augmented Reality som pågick 1-4 oktober 2013 i Adelaide, Australien.

Egen kommentar

När man talar om kooperativa system är tidsfördröjningen i kommunikation ett återkommande ämne. Jag tycker att fördröjningen på 200 ms är inget stort problem för just det här systemet (vid 90 km/h kommer en mötande bil verka vara endast 10 m längre bort än vad den faktiskt är). Det är däremot ett problem att systemet är helt beroende av kommunikation, och om den slås ut så kommer hela systemet att bli utslaget.

En annan utmaning är själva gränssnittet mot föraren. Fordon och andra objekt som projiceras på vindrutan kan komma att uppfattas närmare än vad de i själva verket är. Hur man löser detta är inte trivialt men av stor vikt, då alltfler tjänster kommer att vilja utnyttja vindrutan för att visa information till föraren.

Källor

[2] Hodson, H. New Scientist. Augmented reality system makes cars see-through. 2013-10-17. Länk