Försäkring för autonoma fordon

Försäkringsbolaget AXA XL meddelade nyligen att de lanserar ett försäkringserbjudande för autonoma fordon [1].

Försäkringen täcker tredje-parts ansvar, skada på försäkrad egendom och fordonsstöld. Som tillval finns också försäkring för ett antal olika händelser som exemplevis avbrutna tester, cyberattacker som leder till materiell eller kroppslig skada och kostnader för förlorad data.

AXA XL har arbetat med försäkringsfrågor kopplade till automatiserad körning sedan 2016 och har bland annat ingått i det brittiska forskningskonsortiet DRIVEN.

Egen kommentar

Här och här kan ni läsa mer om försäkringar kopplat till ADAS och AD.

Källor

[1] AXA XL. AXA XL launches single customisable policy for autonomous vehicles. 2020-03-19 Länk