Försäkring av autonoma fordon

Försäkringsbolaget Lloyd’s har släppt en ny rapport som handlar om möjligheter och risker som automatiserade fordon medför för försäkringsbolag [1].

Rapporten påpekar att lagstiftningen och regelverk kring automatiserade fordon är en stor utmaning och att ansvarsfrågor kommer vara avgörande. Problem orsakade av själva automatiseringen och hantering av dessa lyfts fram som en viktig aspekt i det hela.

En annan aspekt som rapporten lyfter fram är att föraren kommer att finnas kvar i det automatiserade fordonet i form av en övervakare. Det kommer därför krävas träning och utbildning som säkerställer att människor som interagerar med automatiserade fordon har rätt kompetens och kan hantera dem på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Rapporten påpekar också att försäkringbolag kommer spela en viktig roll för utveckling och acceptans av den nya teknologin. Försäkringsbolagen behöver definiera säkerhets- och riskhanterings standarder när de utvecklar nya försäkringslösningar. De bolag som kan modellera och mäta produktansvarsrisker med automatiserade fordon kommer definitivt ha en konkurrensfördel framöver.

Källor

[1] Yeomans, G., Lloyd’s. Autonomous Vehicles: Handing over Control: Risks and Opportunities in Insurance. Länk