Audis nya HMI-lösning

Audi har presenterat ett ”Virtual cockpit”-koncept för automatiserade bilar.  Konceptet kallas Audi James 2025 [1].

Det är HMI-lösningar för övergång mellan manuell och automatiserad körning som är i fokus. Som ett exempel kan nämnas att ratt, sittplatsposition samt ljusbaserade indikatorer och knappar förändras när automatiserad körning aktiveras. En skärm åker upp till förarens synfält och visar bilens planerade körmanöver, medan en annan skärm ger föraren tillgång till infotainmentfunktionerna. Ungefär 20 sekunder innan bilen återgår till manuell manövrering återgår interfacet till ursprungsform.

James 2025 visar var Audi (och Volkswagen) vill vara om 10 år. Konceptet presenterades i mitten av mars i samband med CeBIT 2014 och kan ses här.

Egen kommentar

I samband med CeBIT 2014 gjorde tyska förbundskanslern Angela Merkel samt brittiska premiärministern David Cameron positiva uttalanden om automatiserade bilar. Dessa hittas här.

Källor

[1] Volkswagen Group, CeBIT 2014: Volkswagen Group presents visionary automotive functions. 2014-03-10. Länk