Förarbeteende hos arga bilister

En grupp forskare från Liaoning Normal University i Kina har nyligen publicerat en studie kring beteenden hos förare med ilsken körstil [1].

Totalt ingick 35 förare i studien. För att bestämma om förarna hade en ilsken körstil fick förarna skatta sitt körbeteende med hjälp av en reviderad version av utvärderingsverktyget Multidimensional Driving Style Inventory (MDSI). I ett nästa steg bearbetades blickdata med hjälp av blickspårningsverktyget Tobii och korrelerades mot skattningen samt körbeteendet i givna trafiksituationer.

Man har mer specifikt tittat på blickfixering hos förarna vid filbyte med olika risknivåer. Låg risk exemplifieras av en situation där man kör på en påfart till en motorväg där ens enda uppgift är att bedöma om det är säkert att byta fil. En situation med hög risk exemplifieras av en situation där en förare är på väg att göra en omkörning från mittfilen samtidigt som en bakomliggande bil accelererar med avsikt att köra om föraren. Utöver filtyp användes även avstånd till andra fordon för att bestämma risknivån.

Forskarna kom fram till att förare med ilsken körstil fokuserade sin blick framåt mer än icke ilskna förare. Vidare så visade det sig att ju ilsknare förarna var desto snabbare var de på att fatta beslut om en omkörning i situationer som bedömdes vara av hög risk. En annan slutsats är att ju längre en förare fixerade blicken framåt desto kortare blev beslutstiden för filbytet.

Kort sagt: Studien visade att förare med ilsken körstil riktar mer visuell uppmärksamhet framåt och har en kortare beslutstid i situationer som kräver mer bearbetning. Ett sådant körbeteende kan klassas som impulsivt och riskfyllt.

Egen kommentar

Studier kring emotion och personlighetsdrag kopplat till säkerhetskritiskt beteende är oerhört intressanta ur ett förarstödssperspektiv.

Ni som är intresserade kan läsa min masteruppsats på ett väldigt relaterat ämne: improvisationsförmåga och motivationsbeteende ifrån ett human factors perspektiv här.

Källa

[1] Huo, D., Ma, J., Chang, R. Transportation Research. Lane-changing-decision characteristics and the allocation of visual attention of drivers with an angry driving style. 2020-03 Länk