Finland på väg att tillåta testning av självkörande bilar

I ett pressmeddelande skriver det finska departementet för transport och kommunikation (Ministry of Transport and Communication) om en planerad lagändring [1]. Lagändringen går ut på att tillåta testning av automatiserade bilar på vissa allmänna vägar i Finland. Det är tänkt att lagen ska träda i kraft i början av 2015 och gälla i fem år.

Den nya lagstiftningen kommer att möjliggöra för europeiska och amerikanska projekt (inklusive Google) att testa automatiserade bilar i finsk trafikmiljö. Förhoppningen är att detta ska ge inblick i viktiga juridiska och säkerhetsfrågor som måste tas i beaktande innan lagen blir permanent.

Egen kommentar

I pressmeddelandet används ordet ”cars” och det är oklart för mig om det syftar till både lätta och tunga fordon. Det är också oklart vilken grad av automation som lagändringen kommer omfatta. Pressmeddelandet använder begreppet ”driverless robotic cars”. Ni som förstår finska kan läsa ett annat dokument som förhoppningsvis förtydligar detta.

För några veckor sedan blev det känt att EU-projektet CityMobil2 kommer att demonstrera självkörande fordon i staden Vantaa i Finland under 2015 [2].

Källor

[1] Ministry of Transport and Communication, Press Release. MINTC to launch an experiment that would allow for robotic cars.  2014-05-26. Länk

[2] Vantaa Innovation Institute. City of Vantaa one of the seven European towns and cities to demonstrate automated transport. 2014-05-07. Länk