Ett nytt kompetenscenter i Kanada

Ett nytt kompetenscenter som heter The Canadian Automated Vehicles Centre of Excellence (CAVCOE) har startats ganska nyligen [1].

CAVCOE är icke-vinstdrivande och har som mål att tillhandahålla information, analyser, expertutlåtanden, rekommendationer, nätverk och annat stöd till aktörer som är involverade i lanseringen av autonoma fordon och de som kommer att påverkas av introduktion av sådana fordon.

Källor

[1] CAVCOE. Länk