Ekonomisk vinst med självkörande bilar

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley har nyligen släppt en rapport kallad Nikola’s Revenge: TSLA’s New Path of Disruption som delvis handlar om socio-ekonomiska vinster som självkörandebilar kan medföra [1].

Rapporten menar att helt självkörande bilar kommer börja introduceras 2026 och att en 100-procenting marknadspenetration väntas två decennier senare (dvs. runt 2046). Före 2026 kommer våra bilar kunna köras autonomt men föraren måste vara med och vara uppmärksam i händelse av en nödsituation, eftersom infrastrukturen för autonoma bilar kommer inte att vara fullutvecklad.

Vid full marknadspenetration förutspås autonoma fordon medföra en global besparing på 5.6 biljoner dollar per år. Den årliga besparingen i USA väntas vara 1.3 biljoner dollar. Det är fem stora besparingsområden som identifierats för USA. Dessa är:

  • Reducerad bränsleförbrukning (158 miljarder dollar per år);
  • Reducerat antal olyckor (488 miljarder dollar per år);
  • Ökad produktivitet (507 miljarder dollar per år);
  • Minskad trängsel (11 miljarder dollar per år);
  • Ökad produktivitet p.g.a. minskad trängsel (138 miljarder dollar).

Egen kommentar

Morgan Stanleys rapport är inte den enda som förutspår en ljus framtid för självkörande bilar. I augusti förra året skrev Navigant Reserach att årlig försäljning av helt självkörande fordon kommer vara 95.4 miljoner vid 2035, vilket kommer motsvara ca 75 % av alla sålda lätta fordon [2]. ABI Research förutspår att 50 % av alla nya bilar kommer vara autonoma 2032 [3].

Det är dock få andra som ser att helt självkörande fordon kommer slå igenom så snabbt. Så sent som i december förra året publicerade Victoria Transport Policy Institute en rapport om självkörning där man bl.a. sa följande [4]:

The analysis indicates that some benefits, such as independent mobility for affluent non-drivers, may begin in the 2020s or 2030s, but most impacts, including reduced traffic and parking congestion (and therefore road and parking facility supply), independent mobility for low-income people (and therefore reduced need to subsidize public transport), increased safety, energy conservation and pollution reductions, will only be significant when autonomous vehicles become common and affordable, probably in the 2040s through 2060s, and some benefits may require prohibiting human-driven vehicles on certain roadways, which could take even longer.

Källor

[1] Jonas, A., Morgan Stanley. Tesla Motors, Inc. Nikola’s Revenge: TSLA’s New Path of Disruption. 2014-02-25. Länk (alt. RoboHub via: Länk)

[2] Navigant Reserach. Autonomous Vehicles Will Surpass 95 Million in Annual Sales by 2035. Länk

[3] ABI Reserach. Half of New Vehicles Shipping in North America to Have Driverless, Robotic Capabilities by 2032. Länk

[4] Litman, T. Victoria Transport Policy Institute. Autonomous Vehicle Implementation Predictions. 2013-12-23. Länk