Detektering av utryckningsfordon

För ungefär två år sedan sökte Google patent för något kallat Real-time Active Emergency Vehicle Detection. Patentansökan har nu  blivit godkänd och publik [1, 2].

Patentet går ut på att möjliggöra för självkörande bilar att känna igen utryckningsfordon och därefter agera på ett lämpligt sätt. Detta görs genom att detektera det unikt blinkande mönstret från fordonens varningslampor.

Egen kommentar

Detektering av utryckningsfordon har utforskats inom ramen för iGame-projektet. Där har dock utryckningsfordon detekterats med hjälp av trådlös kommunikation: ett utryckningsfordon skickar information om sin närvaro till andra uppkopplade fordon i närheten. På det viset kan andra fordon få information om utryckningsfordon innan de blir synliga. För att kunna förmedla den här informationen till icke-uppkopplade trafikanter har ett externt gränssnittskoncept utvecklats inom AVIP-projektet och demonstrerats under GCDC-tävlingen.

Källor

[1] Krok, A. CNet – Road Show. Google patents emergency vehicle detection for autonomous cars. 2016-09-01 Länk

[2] Free Patents Online. Real-time Active Emergency Vehicle Detection. 2016-09 Länk