DeepScale försöker förstå omvärlden

Startupföretaget DeepScale har fått en ny finansiering på ungefär 15 miljoner dollar (Serie A-investering ledd av Point72 och next47) [1].

DeepScale utvecklar artificiell intelligens för förarstödsystem och automatiserad körning. De fokuserar framförallt på att implementera djupa neurala nätverk på ett kostnadseffektivt sätt.

Dess neurala nätverk använder data från olika sensorer för att hjälpa fordon att förstå omvärlden. Grundidén är att använda rådata från fordonssensorer (istället för objektdata) och använda en inbäddad processor för sensorfusion. Planen är att få detta att fungera för storskalig användning. Just nu är fokus på att säkerställa noggrannheten och robustheten med hjälp av billig hårdvara (i storleksordningen 10 dollar) och låg energiförbrukning (i storleksordningen 10 Watt).

Egen kommentar

Att få ett automatiserat system att fungera i en liten skala är ”lätt”. Men att få det att fungera på en stor flotta är en utmaning, det gäller bland annat att optimera och få ner energiförbrukningen. Det är ett ämne som lätt hamnar i skymundan men som är viktigt att adressera för att kunna få ut dessa system på marknaden.

Källor

[1] Walz, E., FutureCar. DeepScale Raises $15 Million for Perception Software for Autonomous Vehicles. 2018-04-09 Länk