Chalmers dataset för mjukvaruutvärdering

Chalmers tekniska högskola har med hjälp ifrån Göteborgs universitet, RISE och sjöfartsverket utvecklat ett dataset vid namn Reeds som går att nyttja för utvärdering av datorseendealgoritmer [1].

Man har spelat in data med sensorutrustning som monterats på en båt där man inkluderat kameror, laser, radar, rörelsesensorer och positioneringssystem. Aktörer kan ladda upp sin datorseendemjukvara till Reeds molntjänst där de sedan kan utvärdera sin mjukvara och jämföra sina resultat med andra aktörer med hjälp av Reeds datasetet.

Målet med tjänsten är att sätta en standard för utveckling och utvärdering av autonoma system, framförallt datorseende som är en viktig del i det hela.

Källa

[1] Spencer, B., ITS International. Swedish AV dataset makes waves. 2021-09-22 Länk