Bussföretaget Proterra ger sig in i spelet

Amerikanska bussföretaget Porterra som fått mycket uppmärksamhet kring sin eldrivna buss med en batteriräckvidd på 563 km (350 mil) ger sig nu in i spelet om automatiserade fordon [1]. Företaget har, ihop med University of Nevada och dess samarbetspartners inom Living Lab: Regional Transportation Commission of Washoe County (RTC), Nevada Department of Motor Vehicles, Nevada Governor’s Office for Economic Development, Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems IVI samt städerna Reno, Sparks och Carson City, startat ett projekt för utveckling av system för automatiserad busskörning.

Som ett första steg kommer Porterras elbuss att utrustas med sensorer för att samla in data från olika bussrutter i Reno som sedan ska analyseras för att bestämma hur och var som automation kan implementeras. Steg två i projektet omfattar data mining, utveckling av algoritmer och integrering av trådlös kommunikation. Steg tre fokuserar på licensering och kommersialisering.

Proterras VD Ryan Popple är tveksam om helt automatiserade bussar kommer kunna bli verklighet [2]. Han tror att en mänsklig förare/övervakare kommer att behövas, oberoende av teknikens mognadsgrad. Detta eftersom bussoperatörer behöver uppfylla lagen för funktionshindrade (Americans with Disabilities act) som i sig kräver att det finns någon som hjälper personer med funktionshinder att komma ombord på ett säkert och behagligt sätt, något som idag sköts av bussförare. En annan användargrupp som ställer liknande krav är barn.

Egen kommentar

Det är ingen tvekan om att Proterra och andra bussaktörer som siktar sig in på att automatisera vanlig linjetrafik står inför många utmaningar som är annorlunda jämfört med andra transportslag. Det kan mycket väl vara så att helt självkörande linjebussar blir svåra att implementera men detta till trots kan det finnas stora säkerhetsvinster som kan göras även där med automation.

Källor

[1] Prottera News. Emphasizing safe, intelligent transportation, Proterra begins first autonomous bus program in the United States. 2017-05-02 Länk

[2] Baker, R.D., SFGate. Proterra to test self-driving bus in downtown Reno. 2017-05-02 Länk