Även Storbritannien ser över lagstiftningen

Liksom i Sverige, USA och andra länder så tittar även den brittiska regeringen över lagstiftningen för självkörande fordon, speciellt vad gäller ansvarstaganden och strafförelägganden [1]. Nuvarande lagstiftning utgår, liksom i andra länder, ifrån att det finns en mänsklig förare som har ansvaret och kan åtalas.

Myndigheterna har 3 år på sig eftersom man har lovat att förarlösa fordon ska kunna finnas på vägarna 2021 [2].

Egen kommentar

Det är som sagt många länder som studerar lagstiftning på området. Som en uppföljning på förra veckans nyhet om den svenska utredningen om regelverk för självkörande fordon så kan ni lyssna på en intervju i SR P1s Vetenskapsradion med utredaren Jonas Bjelfvenstam (inslaget startar efter 35 minuter och är ca 7 min långt).

Målsättningen enligt utredningen och regeringen är att få till en stegvis utveckling för att säkra en acceptans hos användarna och allmänheten (se nästa artikel!) och samtidigt ge förutsättningar för svensk industri att vara bland de ledande i världen. Man ser då både ett nytt ägaransvar och ett ökande producentansvar.

Källor

[1] Anne Perkins: Government to review law before self-driving cars arrive on UK roads, The Guardian 2018-03-06 Länk

[2] Toby Helm: Budget 2017: UK to launch self-driving cars on British roads by 2021, The Guardian 2017-11-19 Länk