Automatiserade fordon för bättre trafikflöde

En grupp forskare på Temple University i USA har fått finansiering för ett treårigt projekt där målet är att utforska hur automatiserad körning påverkar trafikflödet [1]. Detta kommer göras via trafiksimuleringar.

Trafikköer på motorvägar är av speciellt intresse. Projektet kommer också att undersöka hur trådlös kommunikation mellan fordon (V2X) påverkar flödena.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med University of Arizona (som har en testbil för automatiserad körning), University of Illinois (som har expertis inom prognostisering av trafikflödet) och Rutgers University-Camden (som har kompetens inom trafikmodellering).

Projektet finansieras av National Science Foundation’s Division of Computer and Network Systems som har avsatt 1 miljon dollar för detta.

Källor

[1] Science Daily. Using autonomous vehicles to improve traffic flow. 2014-10-08. Länk