AUTOBUS slutseminarium

Som ni säkert vet har det gjorts några piloter med självkörande skyttelbussar i Norge och Transportøkonomisk institutt (TOI), Lunds universitet, Vias Institute i Belgien och TU Delft i Nederländerna har tillsammans genomfört ett forskningsprojekt kallat Autobus som handlar om hur andra trafikanter samverkar med sådana fordon. Projektet har pågått sedan 2018 och har finansierats av norska forskningsrådet. 

Den 28 april 2021 kommer Autobus och dess slutresultat att presenteras på ett onlineseminarium. Ni hittar programmet och länken till seminariet här. Mer information om projektet finns att tillgå här