Autism och automatiserade fordon

I en rapport från Mineta Transportation Institute (MTI) i Kalifornien undersöker forskaren Caroline Rodier hur olika nivåer av fordonsautomation kan stötta personer med autism när de kör bil [1].

Individer diagnostiserade med autism har till olika grad svårighet med beslutstagande, social perception, motorik, sensorisk perception och sensomotorisk integration, och det antas därmed att det kan påverka deras förmåga att köra bil.

Hon har vidare gjort en teoretisk undersökning kring hur och till vilken nivå olika förarstödssystem kan stötta personer med autism när de kör bil. Exempel på system som hon undersökt inkluderar varningssystem, styrningsstöd och bromssystem.

Slutsatsen är att fordon med automationsnivå SAE 2-4 och givetvis 5 kan vara till hjälp för personer med autism. Som ett nästa steg föreslås en praktisk utvärdering av stödet som dessa system kan ge till personer med autism för att sedan kunna tillgängliggöra finansiering av sådana fordon till personer med autism.

Egen kommentar

Eftersom autism är ett väldigt brett begrepp så kan jag tänka mig att det är utmanande för forskare att generalisera sina resultat kring körförmåga och autism.

Det behövs nog en undersökning på individnivå för att dra slutsatser om en person kan bli hjälpt av nämnda stödfunktioner, och det är just det som författaren föreslår.

Källa

[1] Rodier, C., MIT. The Potential for Autonomous Vehicle Technologies to Address Barriers to Driving for Individuals with Autism. 2020-04 Länk