Är städer redo för AD?

En ny amerikansk studie som publicerats under titeln Are Cities Prepared for Autonomous Vehicles?: Planning for Technological Change by U.S. Local Governments undersöker om amerikanska städer börjat göra sig redo för en automatiserad framtid. Svaret är nej, väldigt få av de 25 städer som ingick i undersökningen börjat tänka i dessa banor och skapa planer som tar hänsyn till automatiserade fordon. 

Varför inte? Lite av olika anledningar. De flesta svarande var överens om att självkörande teknik kräver nya regler. Men de flesta konstaterade också att de väntar på att högre myndighetsinstanser ska definiera regelverket.

Mindre städer med begränsade resurser, som exempelvis El Pas i Texas och Jacksonville i Florida, var i allmänhet mindre förberedda än större och rikare städer som New York, Washington, D.C. och San Francisco.  Man tror helt enkelt att introduktion av automatiserade fordon kommer kosta städerna, något som fattigare städer har svårt avsätta pengar för. 

Källor

[1] Bliss, L., CityLab. Why Aren’t Cities Getting Ready for Autonomous Vehicles? 2019-05-30 Länk