Äldre och autonoma fordon

Bloomberg [1] skriver att fordonstillverkare kan med hjälp av autonoma fordon komma åt en helt ny krets av kunder: de äldre. Detta gäller speciellt för Japan.

Ungefär 24 % av Japans population utgörs idag av äldre och trenden väntas fortsätta. Uppskattningen för 2060 är att 40 % av landets population kommer bestå av människor som är 65 år eller äldre.

Dessutom är de äldre involverade i en stor del av trafikolyckorna. Av de 4411 personer som dog i trafiken förra året i Japan var mer än hälften 65 år eller äldre.

Avancerade förarstödsystem och självkörande fordon väntas stimulera efterfrågan bland de äldre eftersom de kommer känna sig säkrare i trafiken. Därmed kan fordonstillverkare räkna med många nya kunder.

Egen kommentar

Nya affärsmöjligheter som kommer med självkörande fordon är ett väldigt aktuellt ämne.  Självkörande bilar väntas göra det lättare för personer med olika handikapp att förflytta sig.

En annan affärsmöjlighet som nämns väldigt frekvent är kopplad till olika former av bilpooler.

Källor

[1] Jie, M., Horie, M. Self-Driving Car Demand Seen Boosted by Japan’s Aging Population. Länk