AImotive testar i Silicon Valley

Startupföretaget AImotive har börjat testa sina algoritmer för självkörande fordon i Mountain View i Kalifornien [1]. I väntan på tillstånd från myndigheterna styrs testbilen (Toyota Prius) av en mänsklig förare.

Till skillnad från många andra aktörer som använder sig av flera olika sensorer som lidar och radar, satsar AImotive endast på vanlig kamera. Företagets VD Laszlo Kishonti förklarar valet med att hela trafiksystemet är baserat på det visuella och att vanliga förare inte använder sig av ultraljud eller liknande när de kör – då borde även fordon kunna få tillräckligt med information för körning via kamera och artificiell intelligens.

En stor fördel med att ha ett system som baseras på kameror är att beroendet av högupplösta kartor reduceras. Nackdelen är att kameror har begränsningar vid dåliga väder- och ljusförhållanden. För att reducera begränsningar ämnar AImotive att genomföra utförliga tester i trafik, och för att snabbare kartlägga hur systemet hanterar olika förhållanden och (ovanliga) händelser använder sig företaget också av en simulator.

AImotive grundades 2015 i Ungern och har fortfarande huvudkontoret där.

Egen kommentar

Jag vet inte om jag håller med om att förarna använder sig enbart av ögonseendet. När vi kör tar vi in mycket information via våra andra sinnen som exempelvis ljud och vibrationer.

Källor

[1] Solon, O., The Guardian. AImotive aims to convert regular cars into driverless ones inexpensively. 2017-03-05 Länk