AEB i låga hastigheter

En grupp forskare från Europa, Australien och Nya Zeeland har publicerat en ny studie i tidskriften Accident Analysis and Prevention som handlar om nyttan med låghastighets Autonomous Emergency Braking (Low Speed AEB) [1]. Låghastighets AEB består av en automatisk bromsfunktion som fungerar i hastigheter upp till 30 – 50 km/h och skyddar mot påkörningar bakifrån (rear-end crashes). Tidigare studier har förutspått stora fördelar med den här tekniken, men hittills har det saknats underlag för detta från verklig trafik.

Den nya studien är baserad på en metaanalys av olycksdata från verklig trafik i fem europeiska länder och i Australien. Resultaten visar en 38 % minskning i påkörningar bakifrån för fordon utrustade med låghastighets AEB jämfört med motsvarande fordon utan sådana system. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan tätbebyggda områden (≤ 60 km/h) och glesbebyggda områden (> 60 km/h). En annan slutsats är att det behövs storskalig spridning av låghastighets AEB för att uppnå maximal nytta.

Studien är initierad av EuroNCAP som tillsammans med ANCAP tillsatt gruppen som utfört studien. Gruppen kallas Validating Vehicle Safety through Meta-Analysis (VVSMA) och består av experter från olika myndigheter, industri samt konsument- och försäkringsorganisationer.

Källor

[1] Fildes, B., Keall, M., Bos, N., Lie, A., Page, Y., Pastor, C., Pennisi, L., Rizzi, M., Thomas, P., Tingvall, C. Accident Analysis and Prevention (Vol. 81, pp 24-29). 2015, DOI: 10.1016/j.aap.2015.03.029 Länk