Advanced Suspension Systems Summit for Autonomous Driving

Skrivet av Carl-Johan Aldén och Robert Björkman, Semcon

Summering av Advanced Suspension Systems Summit for Autonomous Driving, Berlin 17-18 oktober 2016.

Exempel på deltagare: Toyota, Maserati, Tenneco, Koni, Magneti Marelli, Schaeffler, Continental, Nira, Ford, Volvo Cars, Semcon.

Active Safety har sitt ursprung i chassielektroniken – det första AS-systemet var ju faktiskt ESP och sedan har broms- och styrbaserade system följt. Idag är dock ADAS/AD-utvecklingen primärt fokuserad på sensorik och funktioner – samarbetet med de fundamentala komponenterna som chassit hamnar lätt i skymundan. Som öppningstalare på konferensen i Berlin beskrev vi status och trender inom AD, kravbild från olika stakeholders och behovet och fördelarna av en ännu närmare integration av AD och chassit.

Några av de områdena vi belyste; det ökade spagatet i krav på chassisättning för olika AD-fordon/use-cases, behovet av access till högprestandakapacitet för att hantera kritiska scenarier på ett säkert sätt, behovet av ökat informationsutbyte mellan chassit och AD-systemet (t.ex. omgivningsparametrar, systemstatus och aktuell tillgänglig prestanda från chassit och sensordata som möjliggör proaktiv active suspension – som i Mercedes Magic Body Control-system) och behovet av förfinad själv-diagnostik för att AD-systemet ska få reda på komponentfel och kunna hantera dessa på ett så bra sätt som möjligt.

Några av de områden som berördes mest av de andra talarna: den aktuella utvecklingen av semi-active och full-active-lösningar, fördelen med forward preview såväl som olika lösningar för variabelt chassi/suspension. Under de två större panelsessionerna diskuterades framtiden för AD och utvecklingen av chassi härtill.

Sammanfattningsvis var konferensen en bra internationell plattform för utbyte över domängränserna och eventet var ett värdefullt steg mot ökad samsyn och samarbete mellan chassit och det övriga AD-systemet. Samtidigt belyste konferensen med tydlighet gapet mellan klassisk chassiteknik och den aktuella elektronik/SW/AI-fokuserade AD-utvecklingen och behovet av ett närmare samarbete härtill.