320 km kartdata från Katalonien

Ett samarbete mellan det tyska kartföretaget atlatec GmBH och den spanska tillverkaren och testaren av fordonsprodukter Applus+ IDIADA har resulterat i 320 km högupplösta (HD) kartor från vägar i Katalonien [1].

Samarbetet påbörjades under 2019 och avsåg att testa automatiserade fordon på allmänna vägar. Som en del i den processen skannades vägar som ansågs innehålla utmanande situationer för sådana fordon i Katalonien. Nu finns delar av dessa HD-kartor och tillhörande annoterade data att tillgå gratis via atlatecs hemsida.

Kartorna är baserade på formatet OpenDRIVE som används av flera sumuleringsverktyg.

Källa

[1] Auseyenka, H., Atlatec. Partnership Between atlatec and Applus+ IDIADA Results in 330 Kilometers Scanned Catalan Roads and a Sample Set. 2020-09-24 Länk