Xpeng får köra på amerikanska vägar

Det kinesiska elbilsföretaget Xpeng sägs ha fått godkännande att importera sina automatiserade fordon i USA för testning på allmänna vägar. Godkännandet ska ha utfärdats av NHTSA [1]. Xpeng ska också ha förnyat sitt tillstånd för testning i Kalifornien.

Fordonet som nu planeras testas i forskningssyften är Xpengs sedan P7. Den navigerar och manövrerar med hjälp av 12 ultraljudssensorer, 5 millimetervågs radarer och 13 kameror.

Xpeng satsar i år på att utrusta sina fordon med kapabilitet för villkorad autonom körning motsvarande SAE-nivå 3.

Källa

[1] Yi, D., CX Tech. Xpeng Gets Green Light to Test Autonomous Vehicles in U.S.. 2020-03-16 Länk