Wind Rivers + Hyundai Autron

Mjukvaruföretaget Wind River som inriktat sig på säkerhetskritiska domäner har inlett ett samarbete med Hyundai Autron [1]. Samarbetet går ut på att utveckla ett mjukvaruramverk för att underlätta utveckling av säkra automatiserade och uppkopplade fordon.

Ramverket kommer att köras på Wind Rivers säkerhetscertifierade realtidsoperativsystemet VxWorks och utnyttja avancerad systempartitionering via hypervisorteknologi. Detta kommer att möjliggöra integrering av säkerhetskritiska och icke-säkerhetskritiska funktioner på samma hårdvara utan att äventyra informationssäkerheten. Ett sådant system är både flexibelt och kostnadseffektivt.

Källor

[1] Wind River. Wind River Selected by Hyundai Autron to Develop Safety Platform for Autonomous Vehicles. 2018-08-27 Länk