Waymo vintertestar i Michigan

Att köra bil på is och snö kan vara en utmaning för mänskliga förare och även självkörande fordon när t.ex. inte vägmarkeringar syns och snövallar skottas upp som förändrar landskapet.

Waymo har testat körning i vinterförhållanden som snö och is i Kalifornien och Nevada sedan 2012, men där är trafikförhållandena inte så komplexa. Nästa steg är därför att börja testa i Michigan [1], där man i Novi utanför Detroit har ett utvecklingscentrum.

Källor

[1] John KrafciK: Michigan is Waymo’s wonderland, Medium Corporation 2017-10-28 Länk