Waymo kartlägger New York

Waymo testar robotaxi i ett flertal städer i USA och har meddelat att de påbörjar kartläggning av New York. Det är ett förberedande steg som sker med manuella förare inför att i framtiden kunna köra autonomt [1, 2].

New York anses utmanande för testning av autonoma fordon av två anledningar. Dels består New York av mer komplexa trafikscenarion för autonoma fordon. Dels har staden inte kommit lika långt i lagstiftning som möjliggör exempelvis testning utan säkerhetsförare. Testerna i New York kräver en säkerhetsförare med minst en hand på ratten.

Källor

[1] Bigelow, P., Automotive News. Bite of Big Apple: Waymo will start mapping New York City. 2021-11-03 Länk

[2] Waymo. Introducing the Waymo Driver to New York City’s streets. 2021-11-03 Länk