Volvo Cars i samarbete med Microsoft

I fredags blev det känt att Volvo Cars inlett ett samarbete med Microsoft [1]. Samarbetet kommer att fokusera på att utveckla automatiserade bilar samt på att skapa nya tjänster baserade på information från uppkopplade och automatiserade bilar. Det är framförallt tjänster som kan förbättra körupplevelsen och säkerheten som är av intresse.

Som ett exempel på en ny tjänst visades hur Microsoft HoloLens kan användas för att skapa bättre förståelse hur bilen är uppbyggd och fungerar. HoloLens möjliggör att virtuella bilder blandas in i den verkliga världen. På det viset kan kunden exempelvis konfigurera en hel bil inför ett köp och se hur den kommer att se ut när den är färdigbyggd. Här kan ni se hur HoloLens fungerar.

Källor

[1] Volvo Car Group. Press Releasses. Volvo Cars to develop next generation automotive technologies with Microsoft. 2014-11-20