Volocopters och Grabs samarbete

Städer i Sydostasien ska ingå i en lämplighetsstudie för flygtaxi i ett projektsamarbete mellan Volocopter och Grab [1]. Planen är att undersöka vilka städer och rutter skulle lämpa sig för flygtaxitransporter och om det skulle vara möjligt att gemensamt genomföra tester.

Volocopter jobbar också tillsammans med European Union Aviation Safety Agency (EASA) för att få tillstånd till att påbörja komersiell användning av sina flygtaxi.

Källa

[1] Volocopter. Volocopter and Grab conduct air-taxi feasibility study in Southeast Asia. 2020-02-18 Länk