Volkswagens mobilitetstjänst

Volkswagen AG (VW) har startat ett företag som kallas Moia som ska erbjuda samåkningstjänster i eldrivna automatiserade fordon [1]. Med start 2017 kommer dessa tjänster att finnas tillgängliga i två europeiska städer, men planen är att så småningom utöka verksamheten till andra städer och världsdelar.

Moia kommer att vara baserad i Berlin och väntas ha runt 200 anställda inom ett år. Det kan komma att expandera till USA, Kina och Latinamerika.

Egen kommentar

Man kan säga att detta är steg två i VWs plan att förändra sin affärsplan som hittills fokuserat på att tillverka och sälja fordon. För ungefär ett halvt år sedan valde företaget nämligen att investera 300 miljoner dollar i Gett Inc. som erbjuder mobilitetstjänster.

Källor

[1] Rauwald, C., Bloomberg. VW’s Moia Goes After Uber, Apple With Electric Car Sharing. 2016-12-05 Länk