Veoneer + Qualcomm

Veoneer inleder ett samarbete med Qualcomm [1]. Samarbetet går ut på att gemensamt utveckla en integrerad plattform för förarstödssytem, samverkande körning och självkörning (läs: upp till nivå 4 enligt SAE). 

Detta innebär att Veoneers nästa (femte) generation mjukvara för perception och körning ska integreras på Qualcomms processorfamilj Ride som lanserades i januari. Nästa generation mjukvara kommer utvecklas av en separat organisation inom Veoneer.

Målet är att plattformen ska vara tillgänglig för biltillverkare och leverantörer globalt år 2024. 

Egen kommentar

I pressmeddelandet införs ett tämligen ”nytt” begrepp: collaborative driving (som vi översätter till samverkande körning). Man skulle kunna tro att företagen försöker kringgå SAE-klassificeringen, men samtidigt nämner de att det rör sig om SAE-nivåerna 1 till 4. 

Jag är också nyfiken på den här separata organisationen inom Veoneer och att den ska utveckla självkörnade system. Detta speciellt med tanke att man vid uppdelningen av Zenuity konstaterade att Volvo Cars nya organisation som ersätter Zenuity skulle fokusera på självkörande system, medan Veoneer skulle överta ADAS-delen. Ordlek eller ändrade planer?

Källor

[1] Veoneer. Veoneer och Qualcomm utvecklar nästa generation ADAS och självkörande system. 2020-08-27 Länk