Västsverige vill satsa hårt

Västra Götalandsregionen är regionalt utvecklingsansvarig och ser en tydlig roll i att säkra utvecklingen av fordonsindustrin i Västsverige, inte minst kopplat till regionens mål att bli världsledande på hållbar industri, enligt en debattartikeln i Expressen [1]. Det innebär att fordonsindustrin måste ställa om till förnybart, digitalisera och fortsätta automatisera vilket i sig kräver en snabb och omfattande omställning av kompetenser. 

För att nå målen kommer det också behövas en ökad tillgång till internationellt konkurrenskraftiga utvecklingsmiljöer och anläggningar där industri, samhälle samt akademi samverkar – något som Västra Götalandsregionen planerar att stötta med uppemot 100 miljoner kronor under perioden 2019 – 2022 och därmed säkerställa jobb och fordonsindustrins konkurrenskraft.

Källor

[1] Magnusson, J., Jonäng, K., Expressen debatt. Västsverige ska vara världsledande inom fordon. 2019-08-22 Länk