Varför självkörande bilar kommer att öka bilägandet

Många har nog uppfattningen att med införandet av självkörande bilar kommer det privata bilägandet att minska, när man istället kan ”åka taxi” och slippa investera i en egen bil.

Men i själva verket kan det bli tvärtom, skriver två författare i SingularityHub [1]. Skälen är följande.

  1. Kostnaden för fordonen kommer att sjunka med billigare elmaskiner och enklare karosser samt lägre underhållskostnader – kanske till en tredjedel av idag.
  2. När man tillbringar alltmer av tiden i bilen och då också gör annat än kör vill man ha fler personliga saker i den.
  3. Med alltmer mjukvarubaserade funktioner i bilarna kommer frekvensen för ny funktionalitet att öka så att man kommer att vilja byta bil oftare – på samma sätt som med dagens mobiltelefoner.
  4. Med en egen bil har man ögonblicklig tillgänglighet även om man inte bor i stadscentra. Utanför staden kan det bli som att beställa och vänta på en taxi. Många kommer att tycka att man vill ha kontroll över sin egen mobilitet.
  5. Varierande biltyp för olika funktioner, en typ passar inte alla.

Egen kommentar

Man kan naturligtvis ha invändningar mot argumentationen, till exempel om verkligen bilarna kommer att bli så mycket billigare. Men det är ändå intressant att debatten nu börjar flyttas från det ingenjörsmässiga ”vad går att göra?” till ”blir det bra för samhället?”

Källor

[1] Melba Kurman, Hod Lipson: Why the Rise of Self-Driving Vehicles Will Actually Increase Car Ownership, SingularityHub 2018-02-14 Länk