Vad säger konsumenterna?

En ny studie från Capgemini Research Institute som är baserad på en enkät med 5 538 konsumenter från sex länder i Europa, Nordamerika och Asien och som genomfördes i december 2018 har kommit fram till att konsumenternas preferens för att åka i självkörande fordon kommer att fördubblas inom de närmaste fem åren [1]. 

Medan endast 25% av de tillfrågade konsumenterna skulle föredra att åka i en självkörande bil under de kommande 12 månaderna, tror över hälften (52%) av dem att självkörande fordon kommer att vara deras föredragna transportsätt före år 2024. Konsumenterna ser stora fördelar med självkörande fordon när det gäller bränsleeffektivitet (73%), minskade utsläpp (71%) och tidsbesparing (50%) och ungefär 56% av dem skulle vara villiga att betala upp till 20% mer för ett självkörande fordon än för ett vanligt fordon. De största potentiella barriärerna för adoption av självkörnade fordon är trafiksäkerhet (73%) och informationssäkerhet (72%).

Studien konstaterar också att det finns kulturella och geografiska faktorer som driver förväntningar på självkörande fordon. Det är framförallt två grupper som visar särskilt positiv uppfattning om självkörande fordon: kinesiska konsumenter och millenniegenerationen.

För att påskynda adoptionen av självkörande fordon föreslår Capgemini att fokusera på följande:

  • Håll kunden informerad. 
  • Förstå och försäkra.
  • Bygg ett ekosystem av tjänster. 
  • Investera i mjukvaran.

Källor

[1] Capgemini Research Institute. The Autonomous Car: A Consumer Perspective. 2019-05 Länk