V2X för blåljusvarning i Indien

Toyota och japanska Zero-Sum har nyligen i den indiska staden Amdavad demonstrerat hur man med uppkopplade fordon kan varna och ge företräde för utryckningsfordon [1].

Demonstrationen utnyttjade V2X på UHF-bandet för att detektera annalkande utryckningsfordon och via displayskärmar ovanför vägen informera övriga trafikanter om att lämna företräde.

Egen kommentar:

Nej, detta handlar inte om självkörande fordon, men om en komponent som flera ser som en viktig komponent till sådana: uppkopplade fordon. Samtidigt så visar demonstrationen att man också kan göra en hel del med enkla medel.

Källa:

[1] UHF band equipped emergency vehicle demonstrated in Ahmedabad city, SafeCarNews 2019-01-23 Länk