Utvärdering av potentialen med konvojkörande lastbilar

American Transport Research Institute, ATRI, har presenterat en forskningsrapport [1] där man studerat potentialen med konvojkörande lastbilar, kopplat till den första fasen av projektet Driver-Assistive Truck Platooning, DATP, där man använder s.k. kooperativ ACC med två lastbilar som utbyter information. De viktigaste resultaten är:

  • Den första lastbilen kan spara upp mot 5 % bränsle medan en följande lastbil kan spara dubbelt så mycket, upp mot 10 %.
  • Det är framförallt stora flottor med lastbilar i linjetrafik och som kör långa sträckor – över 80 svenska mil – som vinner mest på konvojsystem. Det är också de som kan göra investeringar med längre återbetalningstid.
  • Lastbilskonvojerna påverkar inte trafikflödet negativt, och kan förbättra trafikflödet vid en marknadspenetration på 60 %.
  • Det verkar vara möjligt att ”ad hoc” hitta lastbilar att konvojköra med.

I nästa fas kommer man bland annat att genomföra tester för att studera ett antal förar-relaterade faktorer som behov av utbildning och hur förarna upplever konvojkörning.

Egen kommentar

Detta är i huvudsak en teoretisk studie med bland annat simuleringar, men man har utgått från verkliga insamlade data från amerikanska lastbilar.

Källor

[1] New Research Assesses Potential for Driver-Assistive Truck Platooning, ATRI 2015-05-27 Länk