Utvärdering av automatiserade fordon vid Kanazawa University

Kanazawa University kommer inom ramarna för ett samarbetsprojekt med staden Suzu i Ishikawa Prefecture i Japan att genomföra tester med automatiserade fordon på allmänna vägar [1]. Testerna kommer att påbörjas nu i dagarna och pågå till 2020. I början kommer teststräckan att vara endast 6,6 kilometer, men väntas öka successivt.

Suzus har en stor andel åldrande befolkning och förhoppningen är att den nya tekniken ska ge dem en säker och pålitlig form av transport.

Källor

[1] Sputnik News. Driverless Cars Set to Hit Roads in Japan With Roadtest Project. 2015-02-28 Länk