Utforskning av det okända i havet

Företaget Ocean Infinity (OI) skall utrusta båtar med sensorer och fjärrstyras för flera syften bland annat för att kartlägga havsbotten [1]. Båtarna använder ekolod för kartläggningen men är också utrustade med robotar för mer noggrann inspektion av havsbotten.

Källa

[1] Amos, J. BBC News. Ocean Infinity: Exploration company goes robot boats at scale. 2020-01-10 Länk