Uppvisning i Storbritannien

Vi har vid flera tillfällen rapporterat om UK Autodrive – ett stort forskningsprojekt med syfte att utveckla och testa automatiserade och uppkopplade fordon i Storbritannien.

Nyligen genomförde projektet demonstrationer i två städer, Coventry och Milton Keynes. Nedan kan se en film om detta.

https://www.youtube.com/watch?v=e2-5OsVSQ7g