Uppdaterade regler i Kalifornien

Det kaliforniska departementet för motorfordon (DMV) har nu uppdaterat sina regler för testning och allmän användning av automatiserade fordon [1, 2].

Med de nya reglerna krävs inte längre att det finns en person i bilen redo att ta över kontrollen om något händer. Men istället krävs att bilarna är uppkopplade till en central med möjlighet att fjärrstyra. Organisationen Consumer Watchdog har protesterat mot detta med hänvisningen till att det innebär en säkerhetsrisk med fjärrstyrda bilar – som att spela videospel men med riktiga liv på spel [3]:

Den största förändringen ligger annars i klausulen om ansvar, som i ursprungsversionen påstod att fordonstillverkarna skulle hållas ansvariga i fall att det sker en olycka på grund av fel i det automatiserade systemet. Den klausulen har helt enkelt tagits bort. Förklaringen är att nuvarande regler täcker detta fall tillräckligt bra.

En annan förändring är att man nu lagt till ett avsnitt om vikten av att den automatiserade funktionen kan avaktiveras på ett säkert sätt, i fall att det sker en olycka eller när fordonet framförs utanför sin operativa domän.

De nya reglerna börjar gälla från och med den andra april.

Egen kommentar

Resultaten från den svenska utredningen om automatiserade fordon lämnas till regeringen den 7 mars kl 10.

Kopplat till det här ämnet kan ni läsa den här artikeln om panikreglering vs. normal reglering.

Källor

[1] DMV. 2018-02-26 Länk

[2] Alexandria Sage: Self-driving cars with ’remote’ drivers could test on Calif. roads in April, Automotive News 2018-02-23 Länk

[3] John M. Simpson: New CA Rules Make Dangerous Video Game Out of Robot Car Testing, Consumer Watchdog 2018-02-27 Länk