University of Michigan kartlägger åsikter som autonoma fordon i Storbritannien, USA och Australien

Transportforskningsinstitutet UMITRI vid University of Michigan har nyligen gjort en enkätstudie som kartlägger den allmänna opinionen om autonoma fordon i tre engelskspråkiga länder – Storbritannien, USA och Australien [1]. Enkäten skickades ut till 1533 personer över 18 år under juli månad 2014.

Studien visar att det inte finns stora skillnader i hur folk uppfattar autonoma fordon i dessa tre länder. Det framkom också att majoriteten av de tillfrågade (66 %) hade hört talas om autonoma fordon innan de deltog i studien. Några andra tänkvärda resultat från studien är:

  • 56,8 % av de tillfrågade angav att de har en positiv inställning till autonoma fordon.
  • De tillfrågade ansåg att det var högst troligt att autonoma fordon kan leda till reducering i antalet olyckor (24,6 % ), färre antal allvarliga olyckor (23,5%) och reducerad bränsleförbrukning (24,6 %).
  • 32 % av de tillfrågade uttryckte att de inte är intresserade av autonoma fordon.
  • Säkerheten ansågs vara en av de största anledningarna till varför man var tveksam till autonoma fordon (46 % ).
  • Mer än hälften av alla tillfrågade uppgav att de inte var villiga att betala extra för att ha tillgång till autonom körning.

Egen kommentar

Förra veckan skrev vi om en liknande studie utförd i Storbritannien. Båda studier visar att allmänheten inte är redo att omfamna autonoma fordon än och att säkerheten ses som den mest framkommande anledningen.

Källor

[1] Schoettle, B., Sivak, M. UMTRI – University of Michigan. A survey of public opinion about autonomous and self-driving vehicles in the US, U.K and Australia. 2014-07 Länk