Uber patenterar system för anti-rörelsesjuka

Det är ett känt problem att många riskerar att må illa om de inte håller ögonen på vägen, så kallad rörelsesjuka. Orsaken är att ögonen och människans övriga sinnen ger olika signaler till hjärnan. Till exempel känner man rörelser men ögonen ser dem inte.

Men nu har Uber patenterat ett system där man ”haptiskt” rör sätena, riktar luftutblås och även riktar ljus för att ge de åkandes olika sinnen en avstämd information [1].

Dock visar medicinsk forskning att det ger liten effekt att vibrera stolar.

Egen kommentar

Det finns många utmaningar som uppstår när de åkande ska använda tiden i bilen till att göra något annat, rörelsesjuka är en. En annan är krocksäkerheten när de åkande inte längre alltid sitter rakt upp utan kanske halvligger eller sitter vridna åt annat håll – alla nuvarande erfarenheter och testmetoder bygger på dagens konfiguration.

Källor

[1] Yvette Tan: Uber’s new patent aims to combat motion sickness in self-driving cars, Mashable 2017-11-22 Länk