Uber förnyar inte sitt test-tillstånd i Kalifornien

Fortfarande har ingen information släppts om Uber-olyckan i Arizona, men Uber har ju tills vidare stoppat alla tester med självkörande fordon. Och nu har de inte heller begärt förnyelse av sitt befintliga tillstånd i Kalifornien [1].

Från 2 april så är det ju tillåtet i delstaten med  testning av självkörande fordon som inte har någon säkerhetsförare. Men ännu har inget företag lämnat in ansökan om att göra detta.

Det visar sig också att Uber inte heller begärt förnyelse av sitt tidigare tillstånd som löpte ut sista mars. Det innebär att de måste begära ett helt nytt tillstånd om de vill börja testa i delstaten igen.

Egen kommentar

Utan att spekulera kring olyckan så är det ju känt att Uber haft mycket problem det senaste året, och sannolikt är det många saker som man vill fastlägga innan de eventuellt återstartar testverksamheten. I så fall är det kanske inte just i Kalifornien man gör det eftersom man tidigare haft problem med myndigheterna där.

Källor

[1] Rex Crum: No driverless cars in California? Why April 2 won’t make history, The Mercury News 2018-03-29 Länk