Träning av självkörande teknologi

Waabis nya simulator. Startupföretaget Waabi, som utvecklar teknologi för autonoma lastbilar, berättar om sin nya simulator Waabi World som bland annat har förmågan att automatiskt återskapa en digital 3-dimensionell värld (digital twin) utifrån en körning på verklig väg. Den digitala världen används för att testa och träna självkörande algoritmer i situationer som man kanske annars inte hade kunnat producera på ett säkert sätt i verkligheten. Waabi World kan också beräkna vilka situationer som det självkörande systemet har svårigheter med och utsätta systemet för träning i de situationerna. Länk

Asymptotic publicerar dataset. Det svenska företaget Asymptotic har publicerat ett dataset för utvärdering av AI-perceptionssystem. Datasetet är inspelat ifrån testbanan AstaZero inom ramarna för FFI-finansierade projektet Safety-driven data labelling platform to enable safe and responsible AI tillsammans med Open Research programmet av Chalmers, RISE och SAFER, och består av 160 före krock sekvenser i landsväg- och stadstrafiksmiljö. Målet med publiceringen är att främja forskning som bidrar till säkrare ADAS och AD system. Datasetet finns att ladda ner här. För frågor kan ni kontakta jorg.bakker@asymptotic.ai. Länk