Trängseln kan öka på danska vägar

En studie från Danish Road Directorate visar att automatiserade fordon kan så småningom bli så många att de inte frigör den yta som de generellt sett väntas göra, snarare tvärtom [1]. När hela fordonsflottan i Danmark är självkörande kan det leda till att trafiken i landet ökar med 14 %, och kanske ännu mer i storstäder. Anledningen är framförallt att det kan bli mer populärt att resa.

Danmarks transportminister tror dock att automatiserade fordon kan reducera trängsel och ser fram emot att testa sådana fordon på danska vägar. För att möjliggöra testning av automatiserade fordon har transportdepartementet tagit fram ett nytt lagförslag [2].

Källor

[1] CPH Post Online. Self-driving cars could actually increase congestion on Danish roads. 2017-02-03 Länk

[2] CPH Post Online. Self-driving cars a step closer in Denmark. 2017-01-23 Länk