Trafikanalys ska identifiera utmaningar och möjligheter med automatiserade fordon

För att få grepp om vilka transportpolitiska styrmedel som bör användas för att främja en utveckling av samhället och uppfylla de transportpolitiska målen, har regeringen gett myndigheten Trafikanalys i uppdrag att identifiera utmaningar och möjligheter kring utveckling av uppkopplade, samverkande, delade och automatiserade fordon, farkoster och system [1].

Utöver detta ska Trafikanalys också redovisa vilka analys- och modellverktyg som behövs för att följa utvecklingen och se vilka nya krav som ställs på modeller och verktyg.

Trafikanalys väntas redovisa uppdraget senast 15 juni 2019.

Egen kommentar

Min tolkning är att ”farkoster” syftar till drönare, flygande bilar och dylikt.

Källor

[1] Regeringskansliet. Regeringen vill belysa utmaningar och möjligheter med självkörande fordon. 2018-05-31 Länk