Toyotas väjningssystem lanseras 2015

2105 lanserar Toyota sitt ”automatic trajectory modification”-system [1]. Det fungerar så att när inte automatisk bromsning räcker för att undvika en olycka så beräknar bilen en ny bana för att undvika hindret och styr sedan efter den nya banan.

Egen kommentar

”Collision avoidance by steering” har studerats i flera år av många aktörer som en naturlig fortsättning på ”collision avoidance by braking”.Det krävs då att undanmanövern inte i sig orsakar en annan olycka vilket ställer krav på sensorsystemet.

Källor

[1] Sustainable Mobility: Toyota’s big step towards autonomous driving. 2013-10-29. Länk