Toronto förbereder sig för autonoma fordon

Toronto har med hjälp av flera intressenter i staden tagit fram en taktisk plan för att förbereda introduktionen av autonoma fordon (AD) [1].

Förutom en kartläggning av Torontos ekosystem kopplat till AD så beskriver planen också de investeringar och initiativ som ska vidtas för att förbereda och främja AD.

Sju anvisningar beskrivs, där en av dem är ambitionen att stödja och förbättra policyn för hantering av data som samlats in eller genererats av autonoma fordon.

Utkastet på planen går att läsa mer om här.